Lapis: Tilanteemme on haastava, mutta paranemassa

Kauppalehti nosti esiin analyysissään keskiviikkona 1.2.2017 Lapis Rakennus-yhtiöön liittyviä väitteitä ja virheellisiä tulkintoja, jotka perustuivat Aki Pyysingin blogikirjoitukseen (30.1.2017) ja anonyymin sijoittajan kommentteihin.

On totta, että Lapiksen taloudellinen tilanne on ollut vuoden 2016 osalta huono johtuen mm. usean kiinteistöprojektin samanaikaisesti viivästymisestä, joka aloitti negatiivisen kierteen kesällä 2016. Tämä puolestaan on johtanut niin myyntituottojen viivästymiseen kuin kulujen nousemiseen ja lopulta sillä on ollut negatiivisia vaikutuksia yhtiön kassaan. Kauppalehti tuo jutussaan esille sijoittajan näkemyksen, jonka mukaan Lapis on konkurssikypsä yhtiö. Tähän näkemykseen emme voi yhtyä.

Vaikean tilanteen jälkeen yhtiö on saatu kääntymään tarpeellisten organisaatiouudistusten avulla ja määrätietoisella työllä. Kevään 2017 liikevoittoluvut näyttävät lupaavilta. Olemme varmistaneet kevään ajalle yli 5 miljoonan euron liikevoiton ennen rahoituseriä. Suunnanmuutos on jo siis tapahtunut ja kevään 2017 aikana odotamme yhtiön pääsevän tasapainoisempaan tilaan.

Kauppalehden kirjoituksessa viitataan myös Lapiksen verovelkaan ja vuoden 2015 tilinpäätöksen viivästymiseen. Osa velasta tulee vuosien 2010-2014 verotarkastuksen aiheuttamista maksuista. Osa maksuista on näkemyksemme mukaan aiheellisia, osa ei, ja näiden seikkojen osalta olemme käyneet keskustelua verottajan kanssa lähes kahden vuoden ajan. Osa velasta johtuu kirjauskäytännöistä johtuvista näkemyseroista, jotka ovat tulleet esille tarkastuksessa. Kun käytäntöihin on annettu lopullinen kanta syksyllä, olemme sen jälkeen tehneet tilintarkastajamme kanssa sekä vuoden 2014 että 2015 tilinpäätökset ja kirjanpidon käytännössä kokonaan uudestaan. Näistä syistä vuoden 2015 tilinpäätös ei ole valmistunut ajallaan. Vuoden 2014 tilinpäätös on saatu hyväksyttyä 31.1.2017. Vuoden 2015 tilinpäätöksen arvioidaan olevan tarkastettu tämän viikon aikana.

Rakennusalan ominaispiirteisiin kuuluu, että pääomaa sitoutuu etupainotteisesti ja yksittäisten projektien valmistuminen ja tuloutus vaikuttavat voimakkaasti alan yhtiöiden taloudelliseen tilaan. Taloudellinen tilanteemme on parantumassa valmistuneiden kohteiden myyntien avulla. Kevään 2017 aikana tuloutuvat tuotot tulevat parantamaan Lapiksen taloudellista tilannetta selvästi. Olemme aiemmin julkistaneet isoja projekteja esimerkiksi VVO:n vuokra-asuntojen rakentamiseksi Katajanokalle ja Erottajalla sijaitsevan entisen tullihallituksen talon muuttamiseksi liike- ja asuintaloksi. Nämä projektit ehkä osaltaan kertovat toimintamme mittakaavasta ja siitä, että yhtiömme kasvaa ja kehittyy.

Olisimme tilaisuuden tarjoutuessa mielellämme antaneet edellä mainitut tiedot ja oman näkemyksemme Kauppalehden analyysin vahvistamiseksi. Nyt analyysistä jää valitettavan yksipuolinen kuva Lapiksen toiminnasta.

Pasi Kivimäki
Hallituksen puheenjohtaja
Lapis Rakennus Oy